Contributie

De eerste twee keer is bij ons tafeltennissen helemaal GRATIS. We hebben zelf batjes en ballen beschikbaar. Neem alleen sportkleding en schoenen zonder zwarte zolen mee. Ook daarna is Taverzo niet duur; voor sportbegrippen eerder GOEDKOOP.

De contributiebedragen per 1 juli 2021 zijn als volgt:

Categorie Contributie per kwartaal in €
Competitie senioren 63,00
Competitie senioren 65+ 56,70
Competitie jeugd 54,10
Recreant senioren 45,60
Recreant senioren 65+ 41,00
Recreant jeugd 45,60
Toeslag UBT competitie   3,00

De contributiebedragen zijn inclusief de bedragen die Taverzo verplicht voor ieder lid aan de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) moet afdragen. Taverzo maakt voor de contributie gebruik van automatische incasso. Bij aanmelding vragen wij u om daarvoor een machtiging af te geven. De contributie wordt dan telkens aan het begin van ieder kwartaal afgeschreven. Dat is voor onze vrijwilligers administratief het makkelijkste.

Kortingen:
Taverzo accepteert betaling met de Zoetermeerpas. Geef dit aan bij uw aanmelding of neem contact op met onze penningmeester.

Vrijwilligersbijdrage:
Taverzo werkt met een vrijwilligersbijdrage. Dit is een bijdrage die alle leden betalen bovenop hun contributie. Hiermee worden díe taken ingekocht waarvoor we structureel niet voldoende vrijwilligers hebben. Leden die na afloop van een seizoen (1 juli  t/m 30 juni) vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd krijgen aan het eind van het seizoen hun bijdrage terug. De vrijwilligersbijdrage voor de periode van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 is € 60,= per persoon. Dat is € 15,00 per persoon per kwartaal. Voor leden van gezinnen die op één adres wonen is de bijdrage maximaal € 120,= per gezin per jaar. De vrijwilligersbijdrage wordt per kwartaal, gelijk met de incasso van de contributie geïncasseerd.

 De afspraken rondom de vrijwilligersbijdrage zijn te vinden in het hieronder te downloaden document.  

UBT:
Deelname aan de UBT (bedrijfs-)competitie kost € 3,= per kwartaal extra.

Meer weten?
Kom gerust langs of kijk eens verder op onze website. Voor meer informatie is Taverzo op maandagavond open tussen 20.00 en 21.00 uur. Vraag naar één van de bestuursleden of mensen achter de bar.

Downloads: