Taverzo wil graag dat haar leden zich veilig en prettig voelen bij de uitoefening van de tafeltennissport.

Veel van onze leden zijn met veel inzet en overtuiging wekelijks actief bezig tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Ook hebben wij leden en andere betrokkenen die vooral anderen in staat stellen om lekker te sporten: zij zijn actief als bestuurder, scheidsrechter, begeleider, barpersoneel, trainer of besteden op een andere manier als vrijwilliger veel tijd aan de sport. Nederland is daarin uniek.
Tegelijkertijd heeft de sportwereld te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die zorgen baren. De belangrijkste is zonder meer de verharding en verruwing die ook doordringt in de sport en veelal sluipend van buitenaf de sfeer binnen verenigingen beïnvloedt. Waarden en normen komen onder druk te staan en verschuiven langzaam maar zeker.

 

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten en daaromheen gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, vrijwillig kaderlid of als scheidsrechter is. Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke veilige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt, maar je juist welkom voelt. Uitgangspunt is dat iedereen in de sport verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en daar ook op mag worden aangesproken.

Beleid over onze vrijwilligers die met jeugdleden werken

Taverzo vindt het belangrijk dat jeugdleden in veilige handen zijn. Wij hebben hiervoor een mix aan maatregelen, die we momenteel aan het aanscherpen zijn. 

  • De meeste trainers en jeugdbegeleiders werven wij uit de eigen leden. Hierdoor hebben wij gedurende langere tijd al een beeld van deze vrijwilligers.
  • Met trainers die wij van buiten aannemen houden we een kennismakingsgesprek en checken we de referenties door contact op te nemen met andere verenigingen die met deze persoon hebben gewerkt.
  • Wij zijn recent gestart met het aanscherpen van ons beleid door een aanvraag in te dienen bij het ministerie van V&J om in aanmerking te komen om zonder kosten Verklaringen Omtrent het Gedrag’ (VOG’s) voor ons kader aan te vragen. Dit heeft als voordeel dat de drempel om VOG’s aan te vragen heel laag is, en na erkenning door V&J ook snel te realiseren is. Bovendien kan deze aanvraag elke 3-5 jaar herhaald worden.
  • In onze statuten benadrukken we dat we gedrag belangrijk vinden (artikel 8).
  • Wij maken de trainers en begeleiders bekend met de gedragsregels.

Taverzo vindt een veilig sportklimaat belangrijk. Er gaat heel veel goed bij onze gezellige vereniging en daar zijn we erg blij mee. Maar we willen graag al het goede behouden en verder bouwen aan een veilig sportklimaat.
Als er onverhoopt toch iets is dan kunt u:

  1. onze bestuursleden benaderen
  2. en/of contact opnemen met de Commissie Normen en Waarden van Taverzo. Deze bestaat uit Sicco Louw, Isabel van der Sman en Norbert Harmanus. Deze commissie adviseert het bestuur over meldingen en incidenten.
  3. en/of contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de tafeltennisbond (NTTB):
    NTTB-informatie vertrouwenspersoon

Zonder respect geen sport

close

Taverzo nieuwsbrief