Taverzo voert vrijwilligersbijdrage in

Per 1 juli a.s., vanaf het nieuwe seizoen 2016-2017, voert Taverzo de vrijwilligersbijdrage in. Een vrijwilligersbijdrage is een bijdrage die leden gaan betalen boven op de contributie. Leden die na afloop van een jaar vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd (zie de criteria) krijgen aan het eind van de periode hun bijdrage terug.

Meld je aan bij onze voorzitter (voorzitter@taverzo.nl) voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken, dan krijg ook jij de vrijwilligersbijdrage volgend jaar weer terug. 

Op basis van de opmerkingen van de ALV van 23 maart jl is het voorstel op twee punten aangepast: er is een leeftijdsgrens aan de bovenkant afgesproken voor de ouderen (de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd) en ereleden zijn uitgezonderd.

Met de vrijwilligersbijdragen worden díe taken ‘ingekocht’ waarvoor we structureel niet voldoende vrijwilligers hebben. Leden die alleen ‘consumeren’ (circa driekwart van het totaal) krijgen hun bijdrage niet terug. Eigenlijk is de keuze simpel: vrijwilligerstaken doen of betalen.

Download de volledige tekst over de vrijwilligersbijdrage van onze website. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact op met onze voorzitter (voorzitter@taverzo.nl)

Aanleiding en achtergrond

Het Nederlandse verenigingsleven kenmerkt zich van origine doordat de leden van een vereniging samenwerken om hun verenigingsdoelen te bereiken. Zeker in het verleden was het zo dat vele leden van een vereniging standaard hun steentje bijdroegen. De maatschappij verandert echter en daarmee ook het verenigingsleven. Vrijwilligerstaken zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Het bestuur ziet meer en meer een ontwikkeling naar een consumptiemaatschappij, waarbij ook steeds meer betaald wordt voor diensten. Kijk naar de sportscholen of naar sporten als tennis of squash, waarbij voor het gebruik per tijdseenheid betaald wordt en waarbij soms ook trainingen apart betaald moeten worden. Aan de ene kant worden verwachtingen van het ‘sportproduct’ steeds hoger. Aan de andere kant merken we ook dat een aantal vrijwilligerstaken lastig te vervullen is. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak. Maar ook een full-time bezetting van de bar, een zeer belangrijke levensader van onze club, blijkt niet meer volledig met vrijwilligers gedaan te kunnen worden.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we bij Taverzo, vergeleken met andere (tafeltennis-)verenigingen, nog steeds veel vrijwilligers hebben. Zo’n 20-25% van de leden verzet al het werk. Dat is ook een belangrijke basis van Taverzo voor de gezelligheidsvereniging die wij zijn en willen blijven. Helaas is dit aantal nog steeds onvoldoende om een aantal zaken echt goed te kunnen organiseren. En af en toe gaat het ook wel eens fout. Maar met bijvoorbeeld een belangrijke bron van inkomsten zoals onze bar, kunnen we ons niet veel permitteren. De bar moet open blijven, goed bevoorraad en met een aantrekkelijk assortiment. En de baromzet moet gaan groeien. Om dit en alle andere zaken te kunnen blijven doen heeft de ALV op 23 maart 2016 het voorstel voor de ‘vrijwilligersbijdrage’ goedgekeurd.

Doen andere verenigingen dit ook?

Ja, bij veel verenigingen, ook in Zoetermeer, wordt al een vrijwilligersbijdrage geïncasseerd. Bijvoorbeeld bij de drie grote voetbalverenigingen in Zoetermeer.

Hoe hoog is de vrijwilligersbijdrage?

De vrijwilligersbijdrage voor de periode van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 wordt vastgesteld op € 30,= per persoon. Dat is € 7,50 per persoon per kwartaal. Voor gezinnen die op één adres wonen is de bijdrage maximaal € 60,= per gezin per jaar.

Hoe wordt de vrijwilligersbijdrage geïncasseerd?

De vrijwilligersbijdrage wordt per kwartaal, gelijk met de incasso van de contributie geïncasseerd.

Hoe krijg ik de vrijwilligersbijdrage terug als ik wel vrijwilligerswerk heb gedaan?

Op onze site zal een formulier geplaatst worden om te downloaden. Hiermee kan uiterlijk tot 31 juli 2017 teruggave van de vrijwilligersvergoeding worden gevraagd bij de secretaris. Het formulier kan binnenkort ook bij de secretaris worden opgevraagd. Vrijwilligers die zeer veel meer uren maken, zullen van het bestuur in de periode mei/juni/juli 2017 per e-mail al een bericht krijgen dat zij in aanmerking komen voor de teruggave. Deze groep hoeft het formulier niet meer in te vullen. Geen bericht van het bestuur betekent dus invullen van het formulier.

Uitbetaling vindt plaats in het najaar van 2017.

Hoeveel vrijwilligerswerk moet ik doen om in aanmerking te komen voor teruggave van de vrijwilligersbijdrage?

Het gaat om minimaal 24 uur per persoon, in de periode t/m 30 juni 2017. Veel van onze huidige vrijwilligers maken een veelvoud aan uren, maar 24 uur vinden we de ondergrens. Het gaat om onbezoldigd vrijwilligerswerk volgens de hieronder opgenomen criteria

Wat zijn de criteria waaraan het vrijwilligerswerk moet voldoen?

 1. Het gaat zoals gezegd om onbezoldigd vrijwilligerswerk, dus geen betaalde trainingswerkzaamheden, betaalde schoonmaak en dergelijke. De hoogte van de betaling is in deze context niet van belang.
 2. Om de vrijwilligersbijdrage terug te krijgen moet ieder lid minimaal 24 uur – in de betreffende periode – aan vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd.
 3. Voor jeugdleden tot 16 jaar (peildatum 1 juli 2016) worden de vrijwilligerstaken uitgevoerd door een van de ouders of andere gezinsleden, namens het jeugdlid of door het jeugdlid zelf indien er geschikte taken zijn.
 4. Ereleden zijn uitgezonderd van het betalen van de vrijwilligersbijdrage. Zij zijn immers erelid geworden vanwege hun zeer grote verdiensten voor de vereniging. En een deel van de ereleden is niet meer actief betrokken bij Taverzo, bijvoorbeeld vanwege verhuizing.
 5. Leden die de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn uitgezonderd van het betalen van de vrijwilligersbijdrage.
 6. Voor een gezin gaat het om 24 uur per Taverzo-lid in het gezin met inachtneming van punt 3.
 7. Het gaat om de taken die het bestuur nodig acht en waaraan qua capaciteit behoefte is. Deze kunnen door het bestuur, coördinatoren of voorzitters van commissies aan betrokkenen worden gecommuniceerd of gevraagd.
 8. Het is mogelijk om verschillende soorten taken te doen om aan de 24-uurs-eis te voldoen.

Welke onbezoldigde vrijwilligerstaken kunnen er gedaan worden?

Hieronder de belangrijkste voorbeelden, dit is geen uitputtende lijst.

 • Toernooicommissie: toernooien voorbereiden, toernooibegeleiding e.d.
 • Gebouwcommissie: reparaties en klein onderhoud aan het gebouw
 • Aanvullende extra schoonmaakwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld ramen wassen
 • Kantinecommissie: coördinatie, barbezetting, keukenbezetting, opruimen en alle andere zaken om de kantine zo goed mogelijk te exploiteren.
 • Evenementencommissie: voorbereiden en organiseren van evenementen voor onze leden en stakeholders.
 • Jeugdcommissie: voorbereiden en organiseren van evenementen voor onze jeugdleden
 • Communicatie: verzorgen van communicatie-uitingen zoals persberichten, flyers en berichten op de website en dergelijke.
 • Technische ondersteuning (webmaster) van o.a. de website, de monitoren, narrowcasting en dergelijke
 • Activiteiten voor onze commissie ‘normen en waarden’.
 • Werving en behoud van onze sponsoren, regelen van de Grote Clubactie of vergelijkbare acties voor fondsenwerving.
 • Teambegeleiding, niet zijnde het eigen team of het team van eigen kinderen.
 • Taken als wedstrijdsecretaris en taken voor de teamcommissie
 • Ledenadministratie
 • Kledingverkoop-coördinatie
 • Onbezoldigde taken als trainer
 • Onbezoldigde bijdragen aan activiteiten, clinics, demonstraties en dergelijke voor de gemeente Zoetermeer, scholen of maatschappelijke organisaties om Taverzo te vertegenwoordigen.
 • Bestuurstaken

Welke taken vallen NIET onder de vrijwilligerstaken?

 • Teambegeleiding van het eigen team of het team van eigen kinderen.
 • Rijden van een jeugdteam of jeugd naar uit-wedstrijden en toernooien, als het om het eigen kind of de eigen kinderen gaat.
 • Wedstrijden tellen, behalve als de toernooicommissie er in incidentele gevallen expliciet om vraagt. Een voorbeeld hiervan was het Masterstoernooi een paar jaar geleden, waar Taverzo-leden in de voorronden de hele dag geteld hebben.
 • Activiteiten voor de NTTB of de afdeling.
 • Activiteiten in het kader van stages voor opleidingen e.d.

En wat bij twijfelgevallen over wat wel of geen vrijwilligerstaken zijn?

Bij twijfelgevallen beslist het bestuur.

Download de volledige tekst over de vrijwilligersbijdrage van onze website. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact op met onze voorzitter (voorzitter@taverzo.nl)

close

Taverzo nieuwsbrief

4 Reacties

 • Oliver Beemer / 19 april 2016 om 09:59

  Gaan de spelers van Heren 1 ook vrijwilligerswerk doen?

  Beantwoorden
 • Marco / 22 april 2016 om 12:12

  Goeie Oliver. En de vrijdag middag selectiegroep?

  Beantwoorden
 • Norbert / 22 april 2016 om 12:23

  Terechte vragen heren. Gaan de Eredivisiespelers en teammanager inderdaad ook aan deze regels voldoen? Of is het net zoals voorheen dat ze stiekem ook geen teambardienst draaien of in een ander shirt competitie spelen?

  Beantwoorden
 • loco / 26 april 2016 om 09:06

  1e jeugdteam speelt toch ook niet in het verplichte shirtje haha. Wij zijn niet beter dan FVT!

  Beantwoorden

Laat een reactie achter