Laatste kans inleveren Sport- en cultuurcheque

De gemeente Zoetermeer stopt met de Sport- en Cultuurcheques aan het eind van dit jaar. Ook Taverzo accepteert deze cheques. Wilt u nog gebruik maken van deze cheque in 2016, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze penningmeester Bart van Oosterom. Hij moet uw cheque uiterlijk 15 december ontvangen hebben.

De gemeente Zoetermeer heeft het sportstimuleringsbeleid geëvalueerd en heeft besloten om de middelen die hiervoor beschikbaar zijn op een andere manier in te zetten. De reden van het beëindigen van het project is dat uit de evaluatie bleek dat de cheque vooral werd gebruikt door kinderen die al deelnamen aan sport of cultuur voordat de ouders de cheque mochten gebruiken. Daarmee werd het gewenste effect, namelijk kinderen die nog niet sporten te motiveren om toch sport- of cultuur te proberen, onvoldoende behaald met de cheque. Om die reden is ingezet op andere sportstimuleringsmaatregelen, waaronder de Zwemvergoedingsregeling om kinderen hun zwemdiploma A te laten halen. De gemeente heeft dit ook gepubliceerd op 27 oktober 2016 door middel van een advertentie in het Streekblad, en er is melding van gemaakt via een persbericht op de stadspagina en de social mediakanalen van de gemeente.

In 2017 zal er geen nieuwe Sport- en Cultuurcheque meer worden uitgegeven. 

Neem voor het inleveren van de Sport- en Cultuurcheque 2016 contact op met onze penningmeester: 

penningmeester@taverzo.nl

close

Taverzo nieuwsbrief

Laat een reactie achter