zaal

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van tafeltennisvereniging Taverzo wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Contactgegevens opzegging
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Dit kan per gewone brief (Willem Alexanderplantsoen 4, 2713 VM Zoetermeer) of per e-mail. (secretaris@taverzo.nl)

Opzegtermijn
Het lidmaatschap van Taverzo gaat per kwartaal. De schriftelijke opzegging moet plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal.

Leden die niet deelnemen aan een van de reguliere competities (recreantleden) kunnen vóór ieder kwartaaleinde schriftelijk bij de secretaris opzeggen. De einddatum van het recreantenlidmaatschap is dus altijd een van de volgende vier data:
31 maart
30 juni
30 september
31 december

Leden die deelnemen aan één of meer reguliere competities kunnen het lidmaatschap alleen beëindigen na afloop van de competitie(s) waaraan hij of zij deelneemt en vóórdat de opgave(n) voor de nieuwe competitie(s) is/zijn doorgegeven aan de bond. De einddatum van het competitielidmaatschap is dus altijd of 30 juni of 31 december.

Voor leden die een contract hebben met de Stichting Enjoy Tafeltennis Zoetermeer, gelden de contractuele afspraken met de stichting.

Voorbeelden einddatum
opzegging (recreant) 30 september: einddatum 30 september
opzegging (recreant) 1 oktober: einddatum 31 december

Het lidmaatschap wordt eveneens beëindigd bij overlijden en bij royement (zie hiervoor de statuten)

En tot slot
Bewaar uw e-mail waarin u de opzegging doorgeeft. Dit is uw bewijs van de opzegdatum. Meestal krijgt u snel een bevestiging van uw opzegging, maar realiseert u zich dat de administratie door vrijwilligers wordt gedaan en dat soms de bevestiging iets meer tijd vraagt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

close

Taverzo nieuwsbrief