Barbeleid bij Taverzo: hoe heurt het eigenlijk…..

Jort Kelder is er mee gestopt, maar bij ons is het nog steeds actueel. Wat zijn eigenlijk onze afspraken over de bar en alles wat ermee te maken heeft… Hoe zorgen wij er als vereniging voor dat iedereen zich prettig voelt bij ons. Hoe houden wij ons mooie gebouw netjes. Wij hebben al deze afspraken rondom de bar maar eens aan het (digitale) papier toevertrouwd. 

Wees een gastheer of gastvrouw

Zeg mensen die binnenkomen goedendag. Ook sporters van de benedenzaal zijn van harte welkom om bij Taverzo een drankje te komen doen. Zorg dat zij zich ook welkom voelen en spreek ze aan. Zorg ook dat nieuwe leden of mensen die een keertje vrijblijvend willen meedoen zich welkom voelen. 

Aan de begeleiders van bezoekende jeugdteams in de competitie mag gratis het eerste kopje koffie of thee worden aangeboden. Sla dit aan op de kassa onder ‘vrijwilligers’ (ALV 2016-besluit).

Barman of barvrouw is eindverantwoordelijke

De barman of barvrouw is gedurende zijn of haar dienst eindverantwoordelijke voor de zaal, kantine en overige Taverzo-ruimten. De beslissingen van de barman of barvrouw moeten door iedereen gerespecteerd worden. Na afloop van de activiteiten in het gebouw moet alles netjes en volgens afspraak achtergelaten worden. Dit is een gezamenlijke activiteit van alle aanwezigen. De barman of barvrouw spreekt zonodig de mensen/aanwezige teams hierop aan.

De barmedewerker is verantwoordelijk voor het correct nakomen van het huishoudelijk reglement dat wij met z’n allen hebben vastgesteld tijdens de ALV’s. De aanwezigen moeten de aanwijzingen van de barmedewerker opvolgen. Bij incidenten hierover licht de barmedewerker de voorzitter (of bij diens aanwezigheid de secretaris of penningmeester) in. Ook overige aanwezige bestuursleden en andere aanwezigen kunnen (moeten) de barmedewerker hierin steunen. 

Als er géén barbezetting is, dan is de trainer eindverantwoordelijk voor de zaal, kantine en overige Taverzo-ruimten. De trainer kan, maar hoeft niet, na afloop van de training de bar (even) openstellen en zelf als barmedewerker fungeren.

Minimaal altijd één persoon achter de bar

Tijdens de bardienst is altijd minimaal één persoon achter de bar aanwezig. Tijdens competitie-avonden en toernooien willen we bij voorkeur twee mensen achter de bar. Het is niet de bedoeling dat spelers of bezoekers die geen bardienst hebben achter de bar gaan komen en zichzelf voorzien van drankjes of overige consumpties. Indien het niet mogelijk is om een aantal minuten achter de bar te staan: regel even iemand anders. Bij Taverzo geldt de regel: bestel, drink en betaal niet bij jezelf. Niemand pakt zelf een drankje. Ook bij  jezelf afrekenen is ongeoorloofd. En samen met iemand wat drinken is veel socialer!

Geen bardienst, dan niet achter de bar

Tijdens de bardienst is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de barmedewerker achter de bar of in de keuken te komen.

Contant betalen of ‘opschrijven’

Als iemand iets bestelt, dan mag dit voor die dag of avond ‘aangehouden’ worden en aan het eind van de dag of avond worden afgerekend. Bezoekers, leden en/of teams moeten hun barrekening altijd betalen voordat zij weggaan. Het is niet toegestaan om een rekening over meerdere dagen ‘op te sparen’. De bardienst controleert dit aan het einde van de bardienst en appt de informatie over niet-betaalde rekeningen aan de penningmeester (06-413 902 56).

Alle bestellingen, ook de gratis koffie en thee voor de vrijwilligers, moeten altijd worden aangeslagen op de kassa. Zie hiervoor ook de aparte kassa-instructie in de Kennisbank van Taverzo. (www.help.taverzo.nl)

Opruimen tijdens de bardienst

Zorg dat de kantine en de bar gedurende de avond netjes zijn. Net als in een restaurant. Ook daar worden lege flesjes en glazen opgehaald en de tafels weer schoongemaakt voor de volgende gebruiker.

Zet de lege flesjes terug in de juiste kratjes en ruim het afval op (aan afvalscheiding wordt gewerkt). Zorg dat de kantine ook tijdens het gebruik er uitnodigend blijft uitzien. Dat is goed voor de omzet!

Even een rustig moment tijdens de bardienst? Maak de apparatuur eens schoon

Apparaten leven langer als ze zorgvuldig gebruikt worden en regelmatig schoongemaakt worden. Dat is bovendien wel zo hygiënisch. Heb je even een rustig momentje tijdens de bardienst, maak dan met een beetje glassex onderstaande zaken schoon.

  • De toetsenborden van de computers
  • Het touch screen scherm van de kassa
  • Het mengpaneel
  • Het pinapparaat
  • De kassaprinter
  • Het koffiezetapparaat

Laat alles schoon achter

De barverantwoordelijke zorgt ervoor dat de bar, de keuken, kantine en zaal redelijk schoon en opgeruimd worden achtergelaten. Niets is vervelender dan een nieuwe bardienst te moeten starten met het beginnen met het opruimen van troep van anderen.

Dit betekent onder andere het volgende:

  • De tafels staan in de standaardopstelling (8+4)
  • Er staan geen teltafels en telborden in de zaal
  • Er zijn geen lege flessen of afval in de zaal en kantine

Dit betekent niet dat de barmedewerker alles zelf hoeft op te ruimen. De aanwezigen moeten zoveel mogelijk aan het einde van hun wedstrijd helpen met het opruimen. De laatste aanwezigen helpen met het neerzetten van de tafels in de standaardopstelling.

Consumpties voor de bardienst

De bardienst mag voor eigen gebruik zonder kosten koffie, thee en warme chocolademelk nuttigen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Deze warme dranken moet worden aangeslagen op de kassa bij de klant ‘vrijwilligers’.

Openingstijden bar

De barbezetting duurt tot minimaal één uur na afloop van de laatste competitiewedstrijd, tenzij deze pas na 23:00 uur is afgelopen. De barman of -vrouw heeft de bevoegdheid om op maandag- t/m donderdagavond de bar om 23:30 af te sluiten. Op vrijdag is dit 00:00 uur.

Indien iemand aanbiedt om de bar langer open te houden wordt de verantwoordelijkheid voor het correct afsluiten en schoon achterlaten niet overgedragen. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke barmedewerker. Stuur ook een SMS-bericht of Whatsappje naar de voorzitter (06-517 488 79) als iemand anders de bardienst overneemt en afsluit.  

Afstorten geld

Alleen de penningmeester en de voorzitter zijn bevoegd om geld uit de kassa af te storten.

 

De actuele tekst over het barbeleid is voor onze vrijwilligers ook te vinden op de Kennisbank van Taverzo.

close

Taverzo nieuwsbrief

Laat een reactie achter