ALV 2023: woensdag 10 mei

Het bestuur van Taverzo nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2023 op woensdag 10 mei vanaf 20.30 uur.

Taverzo staat er qua ledenaantal en aantal vrijwilligers niet goed voor. Het is tijd dat het ledenaantal en het aantal vrijwilligers structureel wordt verhoogd, maar ook dat de zaal weer vol staat met enthousiaste mensen die het na afloop leuk met elkaar hebben.

De huidige bestuursleden treden af en stellen zich allemaal herkiesbaar.
Ruud van Graafeiland – voorzitter
Edgar van der Meer – secretaris
Vanessa Ballering – Penningmeester
Wianka Overbeeke – algemeen bestuurslid
Frans Zweipfenning – algemeen bestuurslid

Wilt u zich ook kandidaat stellen voor een rol binnen het bestuur of een andere rol binnen de vereniging, meld dat dan zo snel mogelijk aangezien het bestuur ernaar streeft de concept stukken ongeveer twee weken voor 10 mei te verspreiden. Mocht na het verspreiden van de stukken zich nog een kandidaat-
bestuurslid zich verkiesbaar willen stellen, dan kan dit conform de statuten artikel 12, lid 4 tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering op voordracht van 10 leden. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar secretaris@taverzo.nl.

De agenda en bijbehorende stukken worden eind april beschikbaar gesteld. Vanaf dat moment zullen de stukken ook ter inzage op de club aanwezig zijn.

Aanmelden en afmelden voor de ALV kan via secretaris@taverzo.nl. Iedereen die zich vooraf aanmeld zal de stukken digitaal ontvangen.

close

Taverzo nieuwsbrief

Laat een reactie achter