ALV 15 juni

Beste Leden van Taverzo,

Het bestuur van Taverzo nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdagavond 15 juni 2022 in de Taverzône om 20:30 uur.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u zich dan aan via: secretaris@taverzo.nl

Begin juni zal de agenda gepubliceerd worden op onze website. De bijbehorende stukken zijn dan beschikbaar en deze zullen dan ter inzage liggen in de Taverzône. Ze worden ook via de mail verspreid aan de leden die zich hebben aangemeld.
Taverzo staat er qua ledenaantal en aantal vrijwilligers niet goed voor. Het is tijd dat het ledenaantal en het aantal vrijwilligers structureel wordt verhoogd, maar ook dat de zaal weer vol staat met enthousiaste mensen die het na afloop leuk met elkaar hebben. Het is te vaak te stil op de club.

De huidige bestuursleden Jacob de Boer en Bart van Oosterom zullen na 15 jaar in het bestuur aftreden en stellen zich niet meer verkiesbaar. Het bestuur is van mening dat het tijd is om de posities van voorzitter en penningmeester beschikbaar te stellen om een nieuwe frisse wind door de club te laten waaien. Taverzo heeft bestuursleden en andere vrijwilligers nodig om de club weer naar een hoger, breder en gezelliger niveau te tillen. Edgar van der Meer stelt zich herkiesbaar voor de rol van secretaris binnen Taverzo.

Het bestuur is op zoek naar opvolgers en heeft onder andere gesproken met Ruud van Graafeiland. Ruud is al sinds 1979 lid van Taverzo en als jeugdlid in de jaren ’80 al actief als vrijwilliger binnen de club. Het bestuur wil Ruud voordragen als kandidaat-voorzitter.

Wilt u zich ook kandidaat stellen voor een rol binnen het bestuur, meld dat dan zo snel mogelijk aangezien het bestuur ernaar streeft de conceptstukken ongeveer twee weken voor 15 juni te verspreiden. Mocht na het verspreiden van de stukken zich nog een kandidaat-bestuurslid zich verkiesbaar willen stellen, dan kan dit conform de statuten artikel 12, lid 4 tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering op voordracht van 10 leden. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar secretaris@taverzo.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Taverzo
Edgar van der Meer (secretaris)

close

Taverzo nieuwsbrief

Laat een reactie achter