In memoriam Cees van Rooijen

Met verdriet hebben wij kennis genomen dat na een kortstondig ziekbed ons oud-lid en oud-bestuurslid Cees van Rooijen op 23 april jl is overleden.