Van de voorzitter

Met enige trots schrijf ik dit bericht aan alle leden, oud leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren, liefhebbers en fans van tafeltennisvereniging Zoetermeer, beter bekend als Taverzo. Afgelopen woensdag 15 juni heb ik de figuurlijke voorzittershamer mogen overnemen van mijn vriend Jacob de Boer. In 15 jaar is er bij Taverzo best veel veranderd met Jacob als voorzitter en hij is daar terecht trots op zoals we met een lichte emotie in zijn stem hoorden tijdens de ALV .

Samen met penningmeester Bart van Oosterom vormde hij een tandem die, met hulp van de andere bestuursleden over de jaren heen, veel heeft bereikt. De uitdagingen waar we als club voor stonden in de Dorpsstraat destijds, hebben we met veel enthousiasme en grote inzet van vrijwilligers aangepakt. Toptafeltennis werd een succes en leverde de nodige aandacht op voor de club bij de media en de lokale politiek. Een nieuw clubgebouw volgde en inmiddels kunnen we spreken van een heel breed aanbod van tafeltennis voor iedereen. De samenwerking met TTVB is breed omarmd en tafeltennis overdag is een groot succes. Met hulp van alle steun zijn we ook de moeizame periode tussen maart 2020 en heden goed doorgekomen.

Het deed me dan ook veel plezier dat één van mijn eerste acties als voorzitter was om Bart van Oosterom en Jacob de Boer  – namens de leden vertegenwoordigd door alle aanwezigen op de ALV – te mogen benoemen tot erelid van onze vereniging.

Jacob en Bart hebben beiden ook aangegeven de vereniging ook in de toekomst een warm hart toe te dragen en we zullen nog zeker een beroep op hen kunnen doen.

Nieuwe bestuurssamenstelling

Samen met Edgar van der Meer en de eveneens nieuwe bestuursleden Wianka Overbeeke, Frans Zweipfenning en de toekomstige penningmeester (vacature) kijk ik uit naar een boeiende periode om met zoveel mogelijk leden onze passie en energie aan te wenden om tafeltennis in Zoetermeer aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden. Ouderwets verenigingsleven, gecombineerd met mogelijk nieuwe vormen van sportaanbod op maat. Als het gaat om communicatie en clubhistorie hebben we in de persoon van Elsbeth Parmentier een adviseur voor ons bestuur.

Tijdens de ALV op 15 juni hebben we als nieuw bestuur het mandaat gekregen om stappen te zetten voor het jubileum, het opknappen van de kantine, een nieuw clubshirt en een proef voor een nieuwe aanpak om de barbezetting beter op peil te krijgen.

We zullen de komende periode via de website uitgebreider ingaan op bovenstaande. Tijdens de ALV meldden enkele vrijwilligers zich al aan om mee te gaan helpen met de activiteiten. Laat dat een mooi voorbeeld zijn. Overigens, alle website-berichten zijn ook te lezen in onze vrijdagse digitale nieuwsbrief. Aanmelden (of afmelden) gaat ook via de website.

Tot slot

Vanaf mijn tiende ben ik lid van Taverzo en heb ik vele herinneringen en mooie jaren meegemaakt bij de club en ik ben dan ook oprecht trots jullie voorzitter te zijn. Samen met jullie en mijn collega-bestuurders gaan we er wat mij betreft een uitdagende, maar vooral ook mooie toekomst van maken.

foto: Sven Groot

tekst: Ruud van Graafeiland

close

Taverzo nieuwsbrief

1 Reactie

  • piet hierck / 1 juli 2022 om 12:48

    Zowel Jacob als Bart; allebei van harte gefeliciteerd met de benoeming tot erelid van Taverzo. welverdiend!. en vooral voor al jullie werk in het belang van de club in de afgelopen jaren. Ruud heel veel succes; geldt trouwens ook voor de volgende centenman!

    Beantwoorden

Laat een reactie achter