Taverzo en ventilatie

We zijn al weer een paar weken aan het tafeltennissen en het gaat naar onze mening goed. Iedereen vindt langzaam zijn draai weer. Op de dinsdagavonden zijn vanaf 21 juli ook de zomerspelen als vanouds van start gegaan met “Hit the Beker”, gevolgd door Z-pingpong afgelopen dinsdag. En de komende vier dinsdagavonden staan nog meer tafeltennisvarianten gepland.

De gemeente heeft de zaal vanaf 1 juli vrijgegeven en heeft toen ook aangegeven dat de zaal voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Er kwamen echter nog een aantal vragen van enkele leden over meer duidelijkheid over de afstelling van het ventilatiesysteem. Deze vragen hebben we aan de gemeente gesteld en we hebben de volgende antwoorden ontvangen.

Het ventilatiesysteem maakte gebruik van recirculatie maar gezien de situatie is de recirculatieklep dichtgezet, zodat er nu met 100% buitenlucht wordt geventileerd. Het systeem begint met ventileren om 7:00 uur tot 24:00 uur.

Vanuit de gemeente is aangegeven dat de diverse ruimten met de volgende luchthoeveelheden worden ververst:

  • Sportzaal: 243 m3/h
  • Kantine: 920 m3/h
  • Opslag: 110 m3/h
  • Keuken: 850 m3/h
  • Kleedruimten/wasruimten: 230 m3/h
  • Berging: 70 m3/h

Gerekend met de afmetingen van de diverse ruimten betekent dit dat minimaal 1 keer per uur de totale luchtinhoud van de diverse ruimten wordt ververst.

Rest ons iedereen nogmaals te wijzen op de veiligheids- en hygiëneregels én het protocol dat wij voor Taverzo hebben opgesteld. Volg dit op zodat we iedereen de ruimte kunnen geven om een balletje te slaan.

Edgar van der Meer

Laat een reactie achter