Coronavirus

Taverzo en het coronavirus

In de afgelopen week heeft het coronavirus ook Nederland bereikt. We kunnen ons voorstellen dat dat vragen bij u oproept: hoe moet ik handelen bij gezondheidsklachten en hoe handelt Taverzo bij een mogelijke besmetting met het coronavirus.
Als leidraad gebruiken wij de informatie die het RIVM op zijn website publiceert (www.rivm.nl). Indien er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan houden we u daarvan op de hoogte.

Leden en vrijwilligers van Taverzo kunnen, wanneer ze géén klachten hebben gewoon komen tafeltennissen. Ook als ze in een gebied zijn geweest waar zich een besmetting met het coronavirus heeft voorgedaan, aldus het RIVM.

Leden en vrijwilligers van Taverzo die zijn teruggekeerd uit een gebied mét het coronavirus en wél klachten hebben die bij het coronavirus horen (luchtwegklachten, zoals hoesten in combinatie met koorts), moeten thuisblijven en eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts. Zij komen niet naar Taverzo, totdat blijkt dat zij niet besmet zijn met het coronavirus.

Als iemand besmet is met het coronavirus of als iemand getest wordt, informeert u ons door contact op te nemen met het bestuur van Taverzo. Kom in dit geval niet persoonlijk naar Taverzo! Het bestuur meldt deze situatie bij de GGD en dan zal worden bepaald hoe er verder gehandeld wordt.

We vragen u (wellicht ten overvloede) ook thuis met uw kind de richtlijnen rondom hygiëne en hoesten nog eens door te nemen:

  •     Hoesten in je elleboog
  •     Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg
  •     Handen zorgvuldig wassen met zeep (minimaal 20 seconden)

Wij hopen u goed geïnformeerd te hebben. Als u vragen heeft, kunt u zich wenden tot het bestuur, in het bijzonder Jacob de Boer (voorzitter@taverzo.nl) of Freek Werner (secretaris@taverzo.nl).

Namens het bestuur,

Jacob de Boer (voorzitter)

Freek Werner (secretaris)

close

Taverzo nieuwsbrief

1 Reactie

  • Taverzo / 9 maart 2020 om 21:40

    En sinds vanavond ook geen handen meer schudden in heel NL

    Beantwoorden