Hoeveel kost het?

Klik voor onze contributiebedragen hier

De contributiebedragen zijn inclusief de bedragen die Taverzo verplicht voor ieder lid aan de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) moet afdragen. Taverzo maakt voor de contributie gebruik van automatische incasso. De contributie wordt telkens aan het begin van ieder kwartaal afgeschreven. Dit is voor onze vrijwilligers administratief het makkelijkste. 

Kortingen:

Taverzo accepteert betaling met de Zoetermeerpas. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester.

Vrijwilligersbijdrage:

Taverzo werkt met een vrijwilligersbijdrage. Dit is een bijdrage die alle leden betalen bovenop hun contributie. Hiermee worden díe taken ingekocht waarvoor we structureel niet voldoende vrijwilligers hebben. Leden die na afloop van een seizoen (1 juli  t/m 1 juli) vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd krijgen aan het eind van het seizoen hun bijdrage terug. De vrijwilligersbijdrage voor de periode van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 is € 60,= per persoon. Dat is € 15,00 per persoon per kwartaal. Voor leden van gezinnen die op één adres wonen is de bijdrage maximaal € 120,= per gezin per jaar. De vrijwilligersbijdrage wordt per kwartaal, gelijk met de incasso van de contributie geïncasseerd.

De afspraken rondom de vrijwilligersbijdrage zijn te downloaden van onze website via de pagina ‘downloads’. 

Downloadpagina

UBT:
Deelname aan de UBT (bedrijfs-)competitie kost € 3,= per kwartaal extra.

close

Taverzo nieuwsbrief