Gewijzigde contributie per 1 juli a.s.

Als het goed is heeft iedereen de contributie voor het 2e kwartaal 2016 inmiddels voldaan. Met ingang van het volgende kwartaal zijn de contributiebedragen aangepast. Als je niet via automatische incasso betaalt, pas dan zelf je (periodieke) overschrijving aan. Leden die niet via automatische incasso betalen, zullen een factuur ontvangen met daarop het te betalen bedrag aan contributie.

De factuur dient als extra herinnering, zodat iedereen het juiste bedrag betaalt.
 
De contributiebedragen van Taverzo zijn bekend gemaakt op de ALV in maart van dit jaar. De verhoging bestaat alléén uit de hogere bijdrage die de NTTB van ons vraagt. Het Taverzo-deel van de contributie is gelijk gebleven.
 
De nieuwe bedragen per kwartaal zijn met ingang van 1 juli 2016 als volgt:
  • Competitie senioren: € 54,-
  • Competitie jeugd: € 42,75
  • Recreanten senioren: € 36,60
  • Recreanten jeugd: € 30,30
 

Laat een reactie achter