Bestuurswijzigingen Taverzo

Taverzo heeft een nieuw bestuur. 

Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen week is door de vergadering de nieuwe bestuurssamenstelling bekrachtigd. 

Nieuw toegevoegd aan het bestuur zijn Edgar van der Meer en Freek Werner. Laatstgenoemde neemt de secretarispositie over van Elsbeth van Velzen-Parmentier. Elsbeth blijft in het bestuur als algemeen bestuurslid.

Het volledige bestuur bestaat nu uit:

Jacob de Boer: voorzitter

Freek Werner: secretaris

Bart van Oosterom: penningmeester

Eric Blanken: wedstrijdsecretaris senioren NTTB

Edgar van der Meer

Elsbeth van Velzen-Parmentier

 

 

 

Laat een reactie achter