Bericht van ons bestuur

Beste Taverzo vrienden

Gezondheid en de mensen om je heen, in deze bijzondere tijd merken we met z’n allen wat er echt belangrijk is. Het is goed om daar weer eens even bij stil te staan.

Inmiddels weten we ook wat het inhoudt om een tijdje niet bij de sportvereniging te komen en ik denk dat iedereen op zijn eigen manier zal beamen dat hij het mist. Voor de een is dat het sporten zelf, voor de ander gaat het om het sociale gebeuren eromheen wat de vereniging zo leuk maakt.

Ondertussen zijn we achter de schermen met allerlei regelwerk en organisatorische zaken bezig. Dat kan immers prima vanuit huis. Hieronder een samenvatting.

Zaal open/gesloten

Eerder hadden we aangekondigd dat Taverzo gesloten blijft tot en met 1 juni. In de week voor 28 april beslist het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten. Dan beoordelen we ook de consequenties voor Taverzo. We zullen ontwikkelingen op dit gebied zo snel mogelijk communiceren via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina.

Contributie

In deze periode heeft de club minder inkomsten, denk hierbij vooral aan de kantineopbrengsten. De kosten lopen grotendeels wel door. Het is daarom voor ons belangrijk dat, als het even kan, de contributie toch betaald wordt: om er samen voor te zorgen dat onze vereniging (het woord ‘vereniging’ zegt het eigenlijk al) door deze moeilijke periode heen komt. Als iemand gepaste redenen heeft om hiervan af te wijken, neem dan contact op met onze penningmeester: penningmeester@taverzo.nl.

Vergoedingen

Alle vergoedingen die worden/werden betaald aan vrijwilligers zijn per 15 maart beëindigd. Dit betreft vooral de vergoedingen voor de trainers. Indien een vrijwilliger toch meent recht te hebben op een vergoeding dan kan hij dit mailen naar penningmeester@taverzo.nl.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV heeft door de Corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Zodra dit weer mogelijk is zullen we een nieuwe datum inplannen. Het huidige bestuur heeft zich geheel herkiesbaar gesteld en zal ook al zijn taken blijven voortzetten tot aan de eerstvolgende ALV.

Gemeente/NTTB

De gemeente en de NTTB geven géén korting op de reeds gefactureerde en nog te factureren kosten, zoals de zaalhuur, maar gaan wel soepel om met het geven van enig uitstel voor de betalingen.

Overheid

NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten het Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. Vooralsnog is een vergoeding van € 4.000 (max.) mogelijk als je als sportclub aan de eisen voldoet. Ook Taverzo zal uiteraard de aanvraag hiervoor indienen als tegemoetkoming voor de gederfde inkomsten.

Tot slot

Belangrijk in deze situatie is dat iedereen gezond en rustig blijft. We realiseren ons dat we veel van iedereen vragen, maar als een (h)echte vereniging doen we ons uiterste best om er zo goed mogelijk doorheen te komen.

Voorzitter en bestuur Taverzo

 

Laat een reactie achter