5e Zomerevent 9 aug: darts

Kunnen tafeltennissers ook pijltjes gooien? Komende dinsdag weten we meer als bij Taverzo alweer het 5e zomerevent plaatsvindt.