2015 Het jaar van de waarheid

Van de voorzitter: Taverzo zit de laatste jaren al langer in een positieve flow, maar 2015 is een absoluut hoogtepunt in de historie van onze vereniging. Niet in het minst vanwege de opening op 3 december jongstleden van onze prachtige nieuwe accommodatie. Op alle fronten maken we vooruitgang. Onze trainersgroep wordt steeds professioneler; de organisatie […]